Regelt de optimale financiering voor ondernemers

Creatief in financieringsconstructies | Corporate Restructering/Recovery | Binnenvaart.      Bankfinanciering | Crowdfunding | Factoring | Leasing | Hypotheken | Scheepsleningen  | Microfinanciering | Online Financiering | Achtergestelde Leningen, Durfkapitaal (via eigen netwerk van investeerders) 

CORONA CRISIS? Wordt uw onderneming geraakt? Equiton helpt snel met een analyse van de huidige uitgangspositie van uw bedrijf met als doel te komen tot een liquiditeitsoverzicht voor de komende 3 tot 6 maanden inclusief stappenplan om de liquiditeit op korte termijn te verhogen. Bedrijven gaan enkel failliet bij een tekort aan liquiditeit. Het in het liquiditeitsoverzicht meenemen van bepaalde steunmaatregelen (b.v. regeling overbrugging lonen) is uiteraard van belang. Maar Equiton kijkt ook naar andere zaken die de liquiditeit op korte termijn kunnen verhogen. Denk aan het (tegen iets lagere prijs) verkopen van niet benodigde voorraad of inventaris of andere activa. Misschien zijn er met debiteuren afspraken te maken (sneller betalen). Soms hebben crediteuren geen moeite met latere betaling. Ook zijn banken e.d. vaak genegen de aflossingen op te schorten. Dit zijn vooral korte termijn noodmaatregelen (dagen). Op iets langere termijn (weken) is te overwegen krediet aan te vragen, op bedrijfsmiddelen sale & lease back toe te passen, niet gebruikte bedrijfsruimte te verhuren, uitstellen van de huur, uitstellen van belasting of b.v. herstructureren van gesloten leningen. Ook maatregelen als tijdelijk geen uitbetaling bonussen, overwerk, ontslag tijdelijke krachten, opzeggen abonnementen e.d. kunnen soelaas bieden. Directe actie (vandaag) ter verhoging van de liquiditeit op korte termijn (overlevingsmodus) is noodzaak. 


Wij willen een bedrijfspand aankopen en investeren in inventaris en voorraad, wat kan ons bedrijf of onze organisatie lenen? Is minder aflossen op onze lening(en) een optie? Kan de rente opslag bij onze lening(en) omlaag? Is meer flexibiliteit mogelijk? Zijn de afgegeven zekerheden nog passend? Is het zinvol om naast de huidige financier(s) eens breder in de markt te kijken? Is onze voorgenomen bedrijfsovername / management buy out financierbaar? Wil een investeerder in onze businesscase participeren? We maken verlies en de bank boekt ons over naar intensief/bijzonder beheer, wat nu? 


EQUITON, bedrijfskundig en bancair advies, opgericht in 2013.

Adviseert en ondersteunt bedrijven en organisaties primair bij het inrichten en optimaliseren van financieringen.

Van oorsprong gericht op bancaire bedrijfsfinancieringen. 

Steeds vaker actief met alternatieve bronnen van financiering; crowdfunding, factoring, leasing, hypothecaire leningen, achtergestelde leningen, durfkapitaal (business angels, family offices, investeerders). 

Maar ook microfinanciering en online (vaak blanco) financiering.

Hierbij komt het "stapelen" van financieringen veelvuldig voor. 

Iedere financieringsvorm kent daarbij haar eigen aspecten. Zo werkt crowdfunding vaak met ambassadeurs, en richt lease zich op het object.

Voor een financieringsaanvraag wordt, naast de historische cijfers, vrijwel altijd een begroting en prognose verlangd. Ondernemers vinden dit vaak lastig. 

De prognose komt toch "nooit uit". Vaak klopt dit ook. Maar van belang zijn juist de in onderling overleg vastgestelde uitgangspunten, en de signaalfunctie bij afwijkingen. 

De coördinatie van het aanvraag proces bij de geadviseerde aanbieder(s), neemt EQUITON volledig uit handen. 

Advisering vaak in samenwerking met boekhouder/accountant, fiscalist en/of jurist. 

Naast reguliere bedrijfsfinancieringen, zo als overname financiering, is EQUITON gespecialiseerd in het financieren van de binnenscheepvaart.

Voor specialistische vraagstukken (b.v. herstelkader rentederivaten, kostenmanagement of waardebepaling bedrijf) werkt EQUITON samen met een groep van zorgvuldig geselecteerde partners. 

Ook assisteert EQUITON bedrijven welke in een crisissituatie belanden en baat hebben bij snelheid van handelen, maar ook adequate besluitvorming. Zowel om de schade te beperken, als om het bedrijf weer op het juiste spoor te krijgen (restructering/recovery).

Voor genoemde activiteiten is naast specialistische kennis, een groot financieel netwerk beschikbaar. Niet alleen de traditionele bank, maar ook alternatieve financiers maken daar deel van uit.


Tevens financiële dienstverlening via partnernetwerk aan (ondernemer) in privé : Woninghypotheken - Beleggen - Verzekeren - Pensioenen.