Rentemanagement

Veel ondernemers zijn na lange tijd actief met rentemanagement. Gezien de actuele ontwikkelingen begrijpelijk en verstandig.

De 3 maands Euribor staat nu (10-1-2023) op 2,284%, nog maar 12 maanden geleden was dit ongeveer -0,5%. Volop beweging dus.

Naar verwachting zal de ECB de komende maanden de rente nog verder verhogen, o.a. om de inflatie tegen te gaan.

Op dit moment is qua “lange” rente sprake van een bijzondere rentecurve, de rente volgt geen stijgende lijn, dus tarieven zijn niet per definitie hoger naarmate looptijd langer is.

Een actief rentemanagement kan daarbij van belang zijn om uw rente risico’s te beheersen.

Het begint vaak, voor zover niet aanwezig, met het in overleg maken van een “simpele” rente-herzieningskalender. Hiermee kan dan inzichtelijk worden gemaakt of het zinvol is (ook afhankelijk van omvang, impact op resultaat e.d.) de onderneming in te dekken tegen verdere rentestijgingen. Bijvoorbeeld door leningen al eerder open te breken (banken zijn niet altijd pro actief op dit gebied), of te werken met b.v. rente instrumenten zoals swaps en caps.

 

Share this post :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

News

CBS Financieringsmonitor 2022

Uit de nieuwe CBS Financieringsmonitor, welke op 31-1-2023 is verschenen, blijkt dat veel ondernemers een financieel adviseur inschakelen voor het regelen van de financiering. Hierbij

News

Rentemanagement

Veel ondernemers zijn na lange tijd actief met rentemanagement. Gezien de actuele ontwikkelingen begrijpelijk en verstandig. De 3 maands Euribor staat nu (10-1-2023) op 2,284%,